You are here: Home -  Canada Goose Belgium van november 1985 tot maart 1987

Canada Goose Belgium van november 1985 tot maart 1987

Canada Goose Belgium

Zoöplankton bemonstering werd uitgevoerd bij 16 stations gelegen aan de monding van Canada Goose Belgium de haven van Kingston en het hele Hellshire gebied van november 1985 tot maart 1987. De parameters onderzocht opgenomen totale biomassa, de totale aantallen en aantallen numeriek belangrijke zoöplanktonsoorten. Maximale waarden werden opgenomen ten westen van de haven mond (station 1) en deze geleidelijk af met de afstand van de haven vooral bij de offshorebedrijven stations, het produceren van een gradiënt effect op dit gebied. Betekenen biomassa en overvloed voor de bemonsterde periode varieerde van 14 gm-3 en 16 313 personen m-3 aan de westelijke kant van de haven mond tot 0 · 4 gm-3 en 172 individuen m-3 bij Wrak Reef. Stations binnen de baaien van Hellshire af en toe moest waarden vergelijkbaar met die opgenomen in de monding van de haven van Kingston en hier was er minder sprake van een geleidelijke daling. Aanzienlijke maandelijkse schommelingen voorgedaan Canada Goose Winterjassen Sale in deze parameters, maar er was geen waarneembaar seizoenspatroon. Roeipootkreeftjes domineerde de bevolking bij de meeste stations en de sergestid Lucifer faxoni bleek ook een belangrijk lid bij de westelijke haven mond station.
0 Reacties


Spreek uw mening