You are here: Home -  Canada Goose Jas Kindermaat stroom lucht en twee fasen stroming

Canada Goose Jas Kindermaat stroom lucht en twee fasen stroming

Canada Goose Jas Kindermaat

Het doel van dit document is om een ​​database die geschikt zijn voor de validatie van de computer codes voor condensator ontwerp doeleinden te bieden. Het is te uitgebreid om te publiceren in vol maar kopieën van alle tabellen met gegevens zijn direct verkrijgbaar bij de auteur. De test condensor is van industriële schaal, (0,483 m diameter en 2,438 m tussen pijpplaten), en het Canada Goose Prijs ontwerp, (TEMA E), en moet daarom van bijzonder belang zijn voor dit doel. De belangrijkste voorwaarde dat alle individuele weerstanden aan warmte en massaoverdracht moet regelen in een deel van de dataset wordt voldaan, door het bedekken condensatie van stoom en stoom-lucht-mengsel, methanol en isopropanol en mengsels met water, en koolwaterstofmengsels, commercieel hexaan en methylcyclohexaan-tolueen. Er wordt voor gezorgd dat de condensor werkt in een geladen toestand een aanzienlijke ventilatieflow een knockout condensor. De gegevens zijn bij atmosferische druk en bij verlaagde druk tot ca. 0,1 bar. Verder omvat het werk metingen van de druk en temperatuurprofielen niet alleen condensvorming maar eenfasige stroom lucht en twee fasen stroming van lucht-watermengsel in de gelaagde en spuit stroomregimes. De gegevens werden geanalyseerd volgens standaard methoden die in de literatuur en specifieke conclusies worden bereikt over de uitvoering van deze methoden. Een bijzonder kenmerk is de toepassing van rigoureuze modellen multicomponent massaoverdracht voorspellen. Zorg besteed aan de meettechnieken, de betrouwbaarheid en de dataset zelf bijgevolg beschrijven. De conclusies van het werk gerelateerd Canada Goose Jas Kindermaat zijn aan de huidige industriële vormgeving praktijk en enkele behoefte aan wijziging van de huidige methodes worden genoteerd.
0 Reacties


Spreek uw mening