You are here: Home -  Canada Goose Jassen Vrouwen jaarlijkse serie workshops waarin beoefenaars bij

Canada Goose Jassen Vrouwen jaarlijkse serie workshops waarin beoefenaars bij

Canada Goose Jassen Vrouwen

In de poging om klinische praktijken tussen verschillende Franse transplantatiecentra te harmoniseren, de Franse Vereniging van Bone Marrow Transplantation, celtherapie (SFGM-TC) opgezet zijn vierde jaarlijkse serie workshops Canada Goose Jassen Vrouwen waarin beoefenaars bij elkaar gebracht van al haar aangesloten centra. Deze workshops vonden plaats in september u0026 nbsp; 2013 in Rijsel. Literatuur en intra-laboratoria studies suggereren dat bevestigd segment is representatief voor navelstrengbloed eenheid (CBU). Toch hebben sommige verschillen waargenomen bij het analyseren van grote hoeveelheden data registers. Om deze Canada Goose Heren Jassen problemen aan te pakken, hebben we opgenomen aanbevelingen aan de standaardisering van segment verwerking en kwaliteitscontrole (QC) te verhogen, informatie over meeteenheden en specificaties en actie om in geval van niet op specificaties QC resultaten worden genomen over segment.RésuméDans une démarche qui vise à uniformiser les procédures d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH), la Société française de griffie de moelle et de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC) een organisé les quatrièmes ateliers d'harmonisatie des pratiques en septembre u0026 nbsp; 2013 u0026 nbsp; à Lille. Cet atelier a été consacré au segment attaché des unités de sang placentaire dans le maar d'établir des recommandations quant à la standaardisatie du traitement de ce segment et les mesures à prendre en cas de breuk de ce-segment.
0 Reacties


Spreek uw mening