You are here: Home -  Canada Goose Nederland Eu profilometrie duidelijk dat zwelling alleen optreedt

Canada Goose Nederland Eu profilometrie duidelijk dat zwelling alleen optreedt

Canada Goose Nederland Eu

Zuivere enkelvoudige kristallen van CaF2 werden bestraald met verschillende zware ionen species met energieën van enkele honderden MeV. De geïnduceerde schade werd gekarakteriseerd met behulp van optische absorptie spectroscopie, Rutherford terugverstrooiing spectrometrie kanaliseren geometrie (RBS-C), en out-of-plane zwelling metingen met behulp oppervlakteprofilometrie. Voor alle ionen soorten en energieën, de optische spectra van de bestraalde CaF2 monsters vertonen een brede absorptieband met een maximum rond 550 nm, typisch voor kleine calcium aggregaten. De absolute absorptie is afhankelijk van de fluentie en Canada Goose Parka Women de elektronische energieverlies (Se) van de ionen, maar er is geen aanwijzing voor een nieuwe band of een specifiek defect bij hoge Se waarden. In tegenstelling hiermee profilometrie duidelijk dat zwelling alleen optreedt boven een kritische elektronische energieverlies van ongeveer 5 keV u0026 nbsp; nm-1. Bovendien kunnen structurele schade zoals gemeten door RBS-C begint significant boven dezelfde drempel worden. Daarom zwelling Canada Goose Nederland Eu uiteraard niet direct gerelateerd aan de gedetecteerde optische absorptie defecten, maar heeft mogelijk de structurele aandoening blijkt uit de channeling techniek.
0 Reacties


Spreek uw mening