You are here: Home -  Canada Goose Nederland Outlet gelijktijdige vorming van cellulasen omvatten de

Canada Goose Nederland Outlet gelijktijdige vorming van cellulasen omvatten de

Canada Goose Nederland Outlet

Toepassingen van xylanases kan worden gevonden in de food, feed en pulp / papierindustrie. Filamenteuze schimmels zijn bijzonder interessant producenten van dit enzym vanuit een industrieel oogpunt, vanwege het feit dat zij uitscheiden xylanasen in het medium. Bovendien xylanase niveaus van schimmelcultures algemeen Canada Goose Parka Heren veel hoger dan die gisten of bacteriën. In aanvulling op xylanase, schimmels produceren typisch verscheidene accessoire xylanolytisch enzymen, die nodig is voor debranching vervangen xylanen zijn. Een belangrijke factor voor een efficiënte xylanaseproductie is de keuze van een geschikt substraat inducerende, hetzij onoplosbaar of oplosbaar, en optimalisering van de samenstelling van het medium. Bovendien kan het substraat de gelijktijdige vorming van cellulolytische enzymen in bepaalde organismen beïnvloeden. Bioprocess parameters die invloed hebben activiteiten en productiviteiten van xylanase bereikt in een fermentatieproces, evenals de gelijktijdige vorming van cellulasen omvatten de pH, temperatuur, of roeren. Canada Goose Nederland Outlet Xylanaseactiviteiten door verschillende organismen, met inbegrip van filamenteuze schimmels en gisten, vergeleken zowel ondergedompeld en solid-state fermentaties. Indien beschikbaar, zijn gegevens over de gelijktijdige vorming van cellulolytisch enzym activiteiten inbegrepen. Op industriële schaal worden xylanasen voornamelijk geproduceerd door Aspergillus en Trichoderma spp. Een lijst van in de handel verkrijgbare xylanases en hun mogelijke toepassingen wordt gegeven.
0 Reacties


Spreek uw mening