You are here: Home -  Canada Goose Online Bestellen een nieuwe benadering genoemd de werkwijze

Canada Goose Online Bestellen een nieuwe benadering genoemd de werkwijze

Canada Goose Online Bestellen

Een probleem van trillingsdemping in een vooraf toegewezen gebied van een begrensde structuur blootgesteld aan inwerking van een externe tijdsperiodieke belasting die wordt verspreid over zijn domein wordt geacht. Een passieve regeling wordt toegepast, waarbij continu ruimtelijk periodieke modulaties van structurele parameters gebruikt als een middel om trillingen te onderdrukken. Als voorbeeld worden staande trillingen van een reeks onder werking van een gedistribueerd tijdsperiodieke load bestudeerd. Dit systeem in een vereenvoudigde vorm modellen van processen zoals de interactie Canada Goose Sale Outlet tussen membranen en colloïden, oscillaties van transmissielijnen onder invloed van regen en wind, en de dynamiek van hangbruggen en kabels blijven. Onderdrukking van trillingen in vooraf bepaalde gebieden van de snaar wordt uitgevoerd door continue ruimtelijke modulatie van de cross-section.For analyse van het probleem als een nieuwe benadering genoemd de werkwijze variërende Canada Goose Online Bestellen amplitudes wordt toegepast. Deze benadering geldt voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen zonder kleine parameter, en kan worden beschouwd als een natuurlijke voortzetting van de klassieke methoden harmonische evenwicht en middeling. Hierdoor worden optimale parameters voor de snaar dwarsdoorsnedeoppervlak modulatie bepaald voor de gevallen harmonisch, gelijkmatig en willekeurig verdeelde belasting, die zorgt voor volledig onderdrukken of aanzienlijk verminderen trilling in het voorgeschreven deel van de kolom (in vergelijking met het geval zonder modulatie).
0 Reacties


Spreek uw mening