You are here: Home -  Canada Goose Outlet Amsterdam en thermische en niet thermische oppervlaktewater lozen bronwater

Canada Goose Outlet Amsterdam en thermische en niet thermische oppervlaktewater lozen bronwater

Canada Goose Outlet Amsterdam

Chromofore opgeloste organische stof (CDOM) werd onderzocht met behulp van fluorescentie en absorptie spectra van sulfidische grot en thermische en niet-thermische-oppervlaktewater lozen bronwater. Veel van de sites hebben een beperkte allochtone aanvoer van organische stof (OM) en bevatten ecosystemen die afhankelijk zijn van chemolithoautotrophic microbiële Canada Goose Jassen Outlet Nederland gemeenschappen zijn. Water geëxtraheerde OM microbiële matten op de plaatsen hadden fluorescentie handtekeningen in overeenstemming met de fluorescerende aminozuren. Op basis van fluorescentie-afgeleide indexen en absorptie spectrale kenmerken, de oorsprong van de grot en het voorjaar CDOM bleek te zijn van bacteriën, afgeleid materiaal, en de mate van OM humunificering laag was. Weinig van de CDOM zwembad werd vertegenwoordigd door aardse humuszuren fluorescentie handtekeningen, die doorgaans worden waargenomen in het oppervlaktewater, Canada Goose Outlet Amsterdam alsmede bodem en sediment porewaters. Vergelijking van de grot en bronwater met een breed scala van referentie-humusstoffen en OM uit andere omgevingen toonde een continuüm van spectrale eigenschappen beperkt door herkomst en de mate van humunificering.
0 Reacties


Spreek uw mening